Eldningsförbud gäller igen

På grund av för lite nederbörd gäller eldningsförbud i hela Jönköpings län från och med den 29 juni, kl.12.00 och tillsvidare.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt, även vid iordninggjorda eldplatser.
Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus. Sprit- och gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att du är försiktig.

Grillning

När eldningsförbud gäller är grillning tillåtet, förutsatt att du är försiktig, och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid de särskilt iordningställda grillplatser likt kommunen erbjuder.
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol, gas, el) eller engångsgrill om brandspridning kan uteslutas.

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill. Ha alltid vatten i närheten för att snabbt kunna släcka och begränsa elden om det börjar brinna.

Tänk även på

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas i närheten. Efter den typen av arbete bör särskild bevakning utföras.

Vid eldningsförbud bör rökning undvikas när du vistas i skog och mark.

Bakgrund

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser blir det fortsatt varmt och torrt väder vilket innebär mycket stor brandrisk i länet.

Föreskriften för eldningsförbud baseras på den bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län samt Ydre kommun av brandingenjörsberedskap syd, Jönköpings län. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag från SMHI.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2018-06-29