Uppföljning vecka 31 av eldningsförbud m m

Vi påminner om och erbjuder följande med anledning av det aktuella väderläget.

BrandriskenTOTALT ELDNINGSFÖRBUD – Följ och respektera förbud och anvisningar om inte minst grillning, tänk även på gnistbildning från maskiner och varma fordon på gräsytor.

Bevattning – Vi vill kunna leverera vatten i vårt kommunala nät till våra kunder och för att kunna göra det under rådande torka har vi sedan lång tid tillbaka haft BEVATTNINGSFÖRBUD och det gäller tillsvidare i samma omfattning – ber alla respektera detta!

Bete/foder – I tidigare information har vi erbjudit slåtter på våra marker även om de är små och begränsade. Med tanke på brandrisken tillåter vi inte slåtter längre utan det som kan bli aktuellt är om någon djurhållare vill låta sina djur beta, givetvis med egenuppsatt stängsel

Egen brunn och inget vatten – vi erbjuder nu innevånare med sinad brunn gratis DUSCH i Töllstorpshallens motionsdel samt möjlighet att vid vattenutkast på utsidan av sporthallen vid entrén fylla dunk med dricksvatten för hushållsbehov.

Motionsdelen är öppen:
Mån- fre 06:00 – 21:00
Lör –sön 06:00 – 17:00

Bad - vid våra badplatser som kommunen har med på hemsidan tar vi VATTENPROV oftare än vanligt och hittills har dessa visat på tjänligt vatten men med höga temperaturer.

Vi är tacksamma för hjälp med att sprida informationen ovan!

/Teknik-och fritidsförvaltningen

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2018-07-30