Dags att söka arkitekturpris

2016 års arkitekturpris gick till Skateparken i Gnosjö centrum.

Nu är det dags att söka Gnosjö kommuns arkitekturpris för 2017. Priset kan tilldelas en nybyggnation som genom sitt formspråk ger en positiv bild av Gnosjö kommun. Priset kan även tilldelas en ombyggnad, tillbyggnad eller restaurering som skapar goda arkitektoniska mervärden i samhället. Även anlagda landskapsmiljöer som ökar kommunens attraktivitet kan premieras. Byggnaderna och anläggningarna får inte vara äldre än tre år.

Frågor om priset besvaras av planarkitekt Emelie Alsén,
tel 0370-33 10 69. Skriftliga förslag med motivering ska senast den 1 maj 2017 inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö, märk kuvertet med ”Arkitekturpris”. Det går även att göra din nominering här.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2017-03-31