Nätverk inom industriturism

Vårens sista nätverksträff inom industriturism och kulturarv hölls i Åsenhöga hembygdsgård.

I Gnosjö kommun, och även i grannkommunerna, finns ett rikt kulturarv och flera besöksmål inom industriturism. Under våren har representanter för de olika besöksmålen träffats regelbundet och skapat ett nätverk för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av verksamheterna. Besöksmålen ska nu marknadsföras gemensamt i en broschyr, och det är framförallt arrangörer av bussresor som ska få upp ögonen för allt intressant som finns i Gnosjöregionen.
- Det finns många beröringspunkter mellan de olika verksamheterna, och man blir starkare om man marknadsför sig gemensamt, säger Maria Kristiansson, affärscoach inom Science Park.

Utöver nätverkets träffar har även deltagare från varje verksamhet gått kursen ”Lilla museiskolan”. Den arrangeras av Arbetets museum och ArbetSam i samarbete med Riksutställningar, Sveriges försvarshistoriska museer, Sensus, Tekniska museet samt Flygvapenmuseum. Där har de fått lära sig mer om föremålsvård, museipedagogik, marknadsföring, utställningsbygge, värdskap och föreningsvård. Under hösten kommer Riksutställningar att besöka samtliga besöksmål för att ge tips och råd om hur man kan utveckla verksamheterna ytterligare.

Från Gnosjö kommun ingår Hylténs och Gåröströms industrimuseum, Marieholms bruk, Töllstorps industrimuseum och Åsenhöga hembygdsförening i nätverket. Utöver dessa ingår även Gislaveds industrimuseum i nätverket.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2016-05-19