Information om den nya förskolan Bäckalyckan

Den nybyggda förskolan Bäckalyckan på Läroverksgatan börjar snart bli klar och många är redo att flytta in i lokalerna. Förskolan kommer när den står klar att ha ett tillagningskök, vilket innebär att en kock anställs som lagar all maten på förskolan. Byggnationen har gått mycket bra men byggtiden behöver förlängas, så därför sker inflyttningen i mitten av februari.

I och med att inflyttningen blir framflyttad, behöver vi organisera om och se över förskoleplatserna i kommunen. Alla barn kommer bli erbjudna en ny plats eller vara kvar på sin nuvarande förskola under dessa veckor.

Eftersom det handlar om några veckor väljer vi att erbjuda plats på en befintlig förskola, i stället för att öppna upp något kortvarigt och tillfälligt. Det innebär att barnantalet på vissa förskolor kan öka relativt mycket, samtidigt som vi stärker upp med mer personal. En barnkonsekvensanalys är gjord och utifrån den kommer vi göra det bästa för att det ska fungera under dessa veckor.

Vi arbetar för att samverka och lösa denna situation på bästa sätt och ser fram emot att flytta in i de nya lokalerna i februari.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2016-12-15