Föreläsning om kulturmöten

Igår kväll lyssnade en stor del av kommunens personal till ett föredrag av föreläsaren Jeanette Ohlsson Carlborg. Jeanette är religionshistoriker med islam och arabisk kultur som specialinriktning och gårdagens föreläsning hade temat "Kulturmöten i förskolan och skolans värld". Aulan på GKC var fullsatt till sista plats och åhörarna fick i ett hisnande tempo ta del av Jeanettes kunskaper och erfarenheter. Hon redogjorde bland annat för synen på familj och barnuppfostran i Somalia, Afghanistan och Syrien, de tre länder som de senaste åren har stått för den största invandringen till Sverige. Hon pratade om vikten av att hälsa nyanlända välkomna och att vara öppen för allt det positiva som nya möten och nya synsätt kan tillföra. Men hon betonade också att det är viktigt att vara tydlig och våga förklara "att göra på det sättet funkar inte så bra i Sverige, prova att göra så här istället".

Med humoristiska exempel visade hon på de oskrivna regler som finns i alla kulturer. Regler som är självklara för den som är uppvuxen i den aktuella kulturen, men obegripliga och ologiska för den som kommer utifrån. Hon framhöll att man inte ska vara rädd för att fråga varför någon agerar på ett visst sätt. Genom att fråga undviker man att dra fel slutsatser eller att spä på förutfattade, men kanske felaktiga, meningar.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2016-04-07