Ansök om arkitekturpris

Det är dags att söka Gnosjö kommuns arkitekturpris för 2016. Priset kan tilldelas en nybyggnation som genom sitt formspråk ger en positiv bild av Gnosjö kommun. Priset kan även tilldelas en ombyggnad, tillbyggnad eller restaurering som skapar goda arkitektoniska mervärden i samhället. Även anlagda landskapsmiljöer som ökar kommunens attraktivitet kan premieras. Byggnaderna och anläggningarna får inte vara äldre än tre år.

Frågor om priset besvaras av stadsarkitekt Henrietta Isaksson, tel 0370-33 10 69. Skriftliga förslag med motivering ska senast den 3 april 2016 inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden, 335 80 Gnosjö, märk kuvertet med ”Arkitekturpris”.

Det går även att nominera via ett webb-formulär.

Sidansvarig: Susann Gustavsson

Senast uppdaterad: 2016-03-04