Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är en årlig kvalitetsundersökning som 260 av 290 kommuner deltar i. Undersökningen samordnas av Sveriges kommuner och landsting och ger ett invånarperspektiv på kommunens:

  • barn & unga
  • stöd & omsorg
  • samhälle & miljö 

 

Syftet

Att du som kommuninvånare ska få information om kvaliteten på kommunens service

Vi tycker det är viktigt att du som invånare får veta vilket resultat det blir av dina skattepengar. I detta syfte återkopplar vi resultatet både på hemsidan, i vår kommuntidning och i en särskild skrift menad för dig som kommuninvånare. Allt för att du ska kunna bli så informerad som möjligt, och kunna göra välinformerade demokratiska val.


Fungera som underlag för dialog kring resultaten med invånarna

Våra politiker reser regelbundet runt i kommunen på offentliga möten med kommuninvånarna. Här finns goda möjligheter att diskutera med dina politiker om kommunens resultat.


Att måtten används som en del av styrning och verksamhetsutveckling

Gnosjö kommun använder KKiK i utvecklandet av sina verksamheter. I detta arbete tittar vi på trender över tid, jämför oss med andra kommuner och försöker hitta framgångsfaktorer hos de som gör saker bättre än vi. Inom flera områden ligger vi också själva bra till – då kan andra kanske inspireras av våra arbetssätt.

 

Här kan du se resultaten för vår kommun

 

Sidansvarig: Samanthi Kahn

Senast uppdaterad: 2019-08-29

Kontakt

Utvecklingsledare
Samanthi Kahn
tel 0370-33 10 25
samanthi.kahn@gnosjo.se