Så jobbar vi med kvalitetsutveckling

I Gnosjö kommun arbetar vi dels kommunövergripande med att utveckla hela kommunens arbete, dels med utveckling på verksamhetssnivå.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

 

Kommunövergripande

På kommunövergripande nivå arbetar kommunen just nu fram en ny styrmodell som ännu tydligare ska skapa underlag för mål- och resultatstyrning, ekonomistyrning, kvalitetsledning, rollfördelning,resursfördelning, dokumtenstyrning, vision och värdegrund m.m. Styrmodellen implementeras i delar från 2018 och framåt.

 

Kultur & Utbildningsförvaltningen

I skollagen finns ett krav på att kommunerna arbetar med systematisk kvalitetsutveckling av sina skolor. I Gnosjö kommuns förskolor och grundskolor har det sedan över ett decennium bedrivits ett omfattande skolutvecklingsarbete på olika nivåer, såväl på arbetsenhetsnivå på de olika skolenheterna som centralt på förvaltningen.

Kvalitetssystemet heter ABC.

Läs mer om skolutvecklingsarbetet.öppnas i nytt fönster

 På GKC, Gnosjöandans kunskapscentrum har man certifierat sig med hjälp av Qualis.

Läs mer om GKC:s kvalitetsresultat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Socialförvaltningen

 I socialstyrelsens föreskrifter finns krav på socialförvaltningens verksamheter att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Gnosjö kommun arbetar just nu på att utveckla detta arbete.

 

Sidansvarig: Samanthi Kahn

Senast uppdaterad: 2018-03-05

Kontakt

Utvecklingsledare
Samanthi Kahn
tel 0370-33 10 25
samanthi.kahn@gnosjo.se