Statistik

Aktuell befolkningssiffra för Gnosjö kommun:
9 733 personer
(Källa: SCB, 2017-12-31)

SCB:s kommunfakta 2017PDF
Här hittar du bland annat statistik gällande befolkning, utbildning, arbetsliv och inkomster för Gnosjö kommun.

SCB:s kommunfakta 2017- barn och familj
PDF
Här hittar du bland annat statistik gällande familjetyp, hemmaboende ungdomar och biologiska föräldrar.

SCB:s kommunfakta 2017 - tätorter
PDF
Här hittar du statistik om respektive tätort i kommunen.

Region Jönköpings läns faktablad 2017länk till annan webbplats
Här hittar du bland annat statistik gällande flyttmönster, arbetsmarknad och hälsa i Gnosjö kommun.

Sidansvarig: Emilia VanDerMeulen

Senast uppdaterad: 2018-06-12

Kontakta oss

Samhällsutvecklare
Stefan Larsson
tel 0370-33 10 07
stefan.larsson@gnosjo.se