Ledamöter

Kommunrevisionen består av sju förtroendevalda revisorer vilka genomför sina granskningar med hjälp av en extern konsult som är specialist på området.  Revisionens ledamöter utses av kommunfullmäktige.

Ordinarie
Klas-Göran Park (S)
Christer Gustafsson (KD)
Alf Ask (S)
Göran Amilon (M)
Lennart Kling (M)
Anita Folkesson (C)
Iwan Hallström (SD)

Sidansvarig: Carola Bergquist

Senast uppdaterad: 2019-01-21

Kontakta oss

Ordförande
Klas-Göran Park (S)
tel 070-569 12 86

Vice ordförande
Christer Gustafsson (KD)
tel 070-362 23 64