Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden kallades tidigare miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämndens protokoll till och med 2010.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från och med 2011.

För tidigare protokoll (före år 2004) var god kontakta:
Anna Heijel, nämndsekreterare, tel 0370-33 10 55

 

Sidansvarig: Jessica Kostin

Senast uppdaterad: 2018-10-08

Kontakta oss

Ordförande
Samuel Davidsson (KD)
mobiltel. 0768-66 18 67
samuel.davidsson@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Kennet Josefsson (S)
tel 0370-991 74
kennet.josefsson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Ingmar Johansson (M)
tel 0370-325 124
ingmar.johansson@gnosjo.se

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Henrietta Isaksson
tel 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Anna Heijel
tel 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@
gnosjo.se