Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden kallades tidigare miljö- och byggnämnd

Miljö- och byggnämndens protokoll till och med 2010.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från och med 2011.

För tidigare protokoll (före år 2004) var god kontakta:
Jessica Kostin, nämndsekreterare, tel 0370-33 10 55

Sidansvarig: Jessica Kostin

Senast uppdaterad: 2019-08-28

Kontakta oss

Tf ordförande
Ingmar Johansson (M)
tel 070-556 74 50
ingmar.johansson@gnosjo.se

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
tel 072 568 9449
Bo-Göran.Härestrand@gnosjo.se

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Anna Heijel
tel 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Jessica Kostin
tel 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@
gnosjo.se