Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Ersättare

Vakant (KD)

Edvin Lindkvist (KD)

Ingemar Johansson (M)

Gustav Fransson (M)

Hans Uhlmann (M)

Linus Sandberg (M)

Nicklas Blomgren (C)

Anette Klasson (C)

Bo-Göran Härestrand (S)

Fredrik Francke (S)

Ann-Charlott Hilding (S)

Pia Lind(S)

Håkan Helgebring (SD)

Olof Rydegård (SD)
Sidansvarig: Jessica Kostin

Senast uppdaterad: 2019-11-01

Kontakta oss

Tf ordförande
Ingmar Johansson (M)
tel 070-556 74 50
ingmar.johansson@gnosjo.se

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
tel 072 568 9449
Bo-Göran.Härestrand@gnosjo.se

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Henrietta Isaksson
tel 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Anna Heijel
tel 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@
gnosjo.se