Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare kallad miljö- och byggnämnden) har ett brett och skiftande ansvarsområde, vars verksamhet styrs av ett antal lagar och författningar. De viktigaste är plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, djurskyddslagen och trafikförordningen.

En viktig uppgift för nämnden är att besluta, ge rådgivning och information till allmänheten, samarbeta med andra myndigheter och vara remissinstans i olika frågor som rör miljö-, bygg-, plan-, trafik- och hälsofrågor.

Nämndens uppgift är att:

  • Vara till för alla kommuninvånare
  • Ansvara på många områden i människors vardag
  • Förebygga problem
  • Rättsäkerhet är ett ovillkorligt krav
  • Bra dialog med medborgarna

Sidansvarig: Jessica Kostin

Senast uppdaterad: 2018-10-29

Kontakta oss

Samuel Davidsson

Ordförande
Samuel Davidsson (KD)
mobiltel. 0768-66 18 67
samuel.davidsson@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Kennet Josefsson (S)
tel 0370-991 74
kennet.josefsson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Ingmar Johansson (M)
tel 0370-325 124
ingmar.johansson@gnosjo.se

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Anna Heijel
tel 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Jessica Kostin
tel 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@
gnosjo.se