Kultur- och utbildningsutskottets protokoll

Här hittar du äldre protokoll från kultur- och utbildningsutskottet (tidigare barn- och utbildningsnämnden). Nyare protokoll finns i kommunens e-diarium.

Eventuella bilagor kan erhållas genom att du kontaktar kultur- och utbildningskontoret, Jonas Carlsson, jonas.carlsson@edu.gnosjo.se
tel 0370-33 11 42.

Sidansvarig: Per Kjollerstrom

Senast uppdaterad: 2015-08-12

Kontakta oss

Ordförande
Daniel Backstig (M)
070-690 67 89

1:e Vice ordförande
Stig Axelsson (S)
tel 070-365 46 78

2:e Vice ordförande
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)
tel 070-471 64 85

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
tel 0370-33 11 62
anette.skotte@edu.gnosjo.se

Postadress
Kultur- och utbildningsutskottet
Läroverksgatan 17
335 32  GNOSJÖ

E-postadress
ku@edu.gnosjo.se