Sammanträdesdatum

Under 2019 sammanträder kommunfullmäktige följande sammanträdestider.

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
28 maj (tisdag)
27 juni
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december

Plats: Kommunhusets sessionssal
Tid: Torsdag kl 18.30 om ej annat anges ovan

Sammanträdena är offentliga.

Sidansvarig: Maria Thorup

Senast uppdaterad: 2019-01-21

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Camilla Karlsson (S)
tel 070-339 82 21 camilla.karlsson@gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se