Protokoll

Här hittar du äldre protokoll från kommunfullmäktige. Nyare protokoll finns i kommunens e-diarium.

Kommunfullmäktiges protokoll

Sidansvarig: Ann Lindahl

Senast uppdaterad: 2019-09-19

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Annie Fredriksen (S)
tel 072-588 27 76
annie.fredriksen@edu.gnosjo.se

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se


Administratör
Ann Lindahl
tel 0370-33 10 12

Administratör
Maria Thorup
tel 0370-33 10 13

Administratör
Therese Ebbesson
tel 0370-33 10 51

Postadress
Gnosjö kommun
335 80  GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 15

E-post
kommunstyrelse@gnosjo.se