Ledamöter

Antalet platser i en kommuns fullmäktigeförsamling regleras av kommunallagen och grundar sig på kommunens invånarantal. I en kommun av Gnosjös storlek krävs minst 31 ledamöter. I Gnosjö finns 35 ledamöter i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Ledamöter
Johan Malm (C) ordförande
Stefan Lundell (KD) 1:e vice ordförande
Vakant (S) 2:e vice ordförande
Kristine Hästmark (M)
Jerry Jönsson (M)
Senada Sacic (M)
Rolf Davidsson (M)
Daniel Backstig (M)
Ingmar Johansson (M)
Hans Uhlman (M)
Arne Ottosson (M)
Lizbet Johansson (C)
Bengt-Göran Fransson (C)
Anette Klasson (C)
Samuel Davidsson (KD)
Maria Sandberg (KD)
Elisabeth Eklund-Svensson (KD)
Nicklas Huuva (KD)
Markus Kauppinen (S)                                                                             Stig Axelsson (S)
Tomas Johansson (S)
Camilla Karlsson (S)
Kari Parman (S)
Ewa Einarsson (S)
Bo-Göran Härestrand (S)
Pia Lind (S)
Jörgen Johansson (S)
Ingela Mejenqvist-Heikkilä (S)
Fredrik Francke (S)
Anna-Karin Ramnemo (V)
Eric Westroth (SD)
Håkan Helgebring (SD)
Helena Elmqvist (SD)
Olof Rydegård (SD)
Martti Steinmetz (SD)
Daniel Elmqvist (SD)

Ersättare
Linus Sandberg (M)
Jan-Olof Bengtsson (M)
Sture Jonsson (M)                                                                                    Pia Thulin (M)
Niclas Blomgren (C)
Gunnie Davidsson (C)
Liisa Sveningsson (KD)
LarsÅke Magnusson (KD)
Jakob Wendefors (KD)
Kristoffer Karlsson (S)
Oscar Parman (S)
Jimmy Emanuelsson (S)
Sulo Koppelo (S)
Beng-Göran Johansson (S)                                                               Yvonne Koppelo (S)
Vakant (V)
Kennert Sörensen-Munkholm (SD)
Leif Gröhn (SD)
Morgan Scammel (SD)

Sidansvarig: Maria Thorup

Senast uppdaterad: 2019-10-21

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Stefan Lundell (KD)
tel 076-789 93 90
stefan.lundell@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Vakant

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se