Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna i allmänna val vart 4:e år (samtidigt som riksdags- och landstingsfullmäktige- valen).

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer, vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder samt vad dessa nämnder skall ha för arbetsuppgifer.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i Värnamo Nyheter, Tidningen Finnveden samt anslås på kommunens anslagstavla i kommunhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder under mandatperioden 2014 -18 sista torsdagen i månaden kl. 18.30 i fullmäktigesalen i kommunhuset.

Sidansvarig: Carola Bergquist

Senast uppdaterad: 2018-10-10

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Vakant

1:e vice ordförande
Vakant

2:e vice ordförande
Vakant

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se