Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna i allmänna val vart 4:e år (samtidigt som riksdags- och landstingsfullmäktige- valen).

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer, vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder samt vad dessa nämnder skall ha för arbetsuppgifer.

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i Värnamo Nyheter, Tidningen Finnveden samt anslås på kommunens anslagstavla i kommunhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder under mandatperioden 2014 -18 sista torsdagen i månaden kl. 18.30 i fullmäktigesalen i kommunhuset.

Sidansvarig: Carola Bergquist

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges
ordförande

Johan Malm (C)
tel 0370-290 00
mobil 070-561 44 73

1:e vice ordförande
Liisa Sveningsson (KD)
073-965 58 61

2:e vice ordförande
Stig Axelsson (S)
tel 0370-916 28
mobil 070-365 46 78

Sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se