Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla.
Detta är den digitala versionen anslagstavlan. Från det att ett beslut publiceras på denna sida kan du, inom tre veckor, överklaga beslutet. Det förutsatt att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Gnosjö kommun.
Mer information om överklagan av beslut

På denna anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. På anslagstavlan anslås även kallelse till kommunfullmäktige samt Finnvedens samordningsförbund.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Kungörelser

Kommunfullmäktige 2018-11-29PDF

 

Aktuella anslag 

Anslag räddningsnämndens sammanträde 2018-11-06PDF

Anslag kultur- och utbildningsutskottets sammanträde 2018-11-21PDF

Anslag kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-27PDF

Anslag allmänna utskottets sammanträde 2018-11-20PDF

Anslag socialutskottets sammanträde 2018-11-20PDF

Anslag samhällsbyggandsutskottets sammanträde 2018-11-21PDF

Anslag Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) direktionsmöte 2018-11-13PDF

Anslag kommmunfullmäktiges sammanträde 2018-11-29PDF

Anslag kommunstyrelsen 2018-12-04, omedelbar justering § 338PDF

Anslag samhällsbyggandsnämndens sammanträde 2018-12-06PDF

Anslag kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-04PDF


Samhällsviktig information

SGUs månadskarta - översikt grundvattennivåerPDF


Anslag Finnvedens samordningsförbund

Länk till Finnvedens samordningsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens diarium

Länk till kommunens diarium

 

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2018-12-11

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se