Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla.
Detta är den digitala versionen anslagstavlan. Från det att ett beslut publiceras på denna sida kan du, inom tre veckor, överklaga beslutet. Det förutsatt att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Gnosjö kommun.
Mer information om överklagan av beslut

På denna anslagstavla anslås de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. På anslagstavlan anslås även kallelse till kommunfullmäktige samt Finnvedens samordningsförbund.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse genom att tidpunkten för anslag av justerade protokoll är utgångspunkt för beräkning av tid för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämnders och utskotts beslut.

Kungörelser

Samhällsbyggnadsnämndens antagna detaljplanerPDF

Kommunfullmäktige 2020-02-27PDF


Aktuella anslag

Anslag kultur- och utbildningsutskottet 2020-01-22PDF

Anslag socialutskottets sammanträde 2020-01-28PDF

Anslag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-05PDF

Anslag samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2020-02-05PDF

Anslag kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-30PDF

Anslag kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-04PDF

Anslag samhällsbyggnadsutskottet 2020-02-19PDF


Anslag räddningnämnden

Länk till räddningsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Samhällsviktig information

Grundvattennivåer 2019länk till annan webbplats

Nya regler för rokfria utomhusmiljöer från och med 1 juli 2019PDF


Anslag Finnvedens samordningsförbund

Länk till Finnvedens samordningsförbundlänk till annan webbplats


Aktuella upphandlingar

Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens diarium

Länk till kommunens diarium


Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2020-02-19

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se