Aktuell information rörande eldning och bevattning mm.

  • 2018-08-01, åter tillåtet grilla i trädgård, fortsatt förbud att elda i skog och mark

Räddningstjänsten har idag 2018-08-01 meddelat att det nu åter är tillåtet att grilla med kol, gas, el, briketter eller gasolkök i egen trädgård eller motsvarande. Däremot gäller som tidigare fortsatt eldningsförbud i skog och mark.

  • 2018-07-30, bevattningsförbud gäller. Info om bete/foder samt egen brunn och inget vatten

Bevattning – Vi vill kunna leverera vatten i vårt kommunala nät till våra kunder och för att kunna göra det under rådande torka har vi sedan lång tid tillbaka haft BEVATTNINGSFÖRBUD och det gäller tillsvidare i samma omfattning – ber alla respektera detta!

Bete/foder – I tidigare information har vi erbjudit slåtter på våra marker även om de är små och begränsade. Med tanke på brandrisken tillåter vi inte slåtter längre utan det som kan bli aktuellt är om någon djurhållare vill låta sina djur beta, givetvis med egenuppsatt stängsel

Egen brunn och inget vatten – vi erbjuder nu innevånare med sinad brunn gratis DUSCH i Töllstorpshallens motionsdel samt möjlighet att vid vattenutkast på utsidan av sporthallen vid entrén fylla dunk med dricksvatten för hushållsbehov.

Motionsdelen är öppen:
Mån- fre 06:00 – 21:00
Lör –sön 06:00 – 17:00

Bad - vid våra badplatser som kommunen har med på hemsidan tar vi VATTENPROV oftare än vanligt och hittills har dessa visat på tjänligt vatten men med höga temperaturer.

  • 2018-07-26 Algblomning vid camping på
    High Chaparral - avrådan från bad

Just nu är det algblomning vid campingen på High Chaparral. Det kan vara farligt att svälja vattnet vid algblomning. Undvika att bada med blommande alger. Småbarn och djur skall vara extra försiktiga och bör hållas borta från vattnet och strandkanten där det blommar.

  • 2018-07-27 Vatten till djur

Det är tillåtet att hämta vatten från öppna vattentag i Gnosjö kommun, så som åar och sjöar, för att ge till sina djur.

Tänk på att algblomning kan förekomma i våra sjöar särskilt nu när det varma vädret fortsätter. Sådant vatten är inte lämpligt att ge till djur.

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2018-09-12