Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Sidansvarig: Jessica Kostin

Senast uppdaterad: 2019-05-03

Kontakta oss

Planarkitekt
Vakant, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor!

tel: 0370-33 10 00

Eller maila:
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Planer som är utställda för samråd

Inga planer är för tillfället utställda för samråd

Planer som är utställda för granskning

Inga planer är för tillfället utställda för granskning

Antagna planer (under prövning)

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Granskningsutlåtande
PDF
Meddelande om antagande
PDF
RiskanalysPDF
Bullerutredning 1PDF
Bullerutredning 2PDF
Bullerutredning 3PDF
ExternbullerutredningPDF
TrafikbullerutredningPDF

Laga kraftvunna planer under 2019

Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 m.fl. (Ballhusbyn)

Laga kraft bevis
PDF
Plankarta
PDF
PlanbeskrivningPDF
PDF
BehovsbedömningPDF
PDF
BullerutredningPDF

Laga kraftvunna planer under 2018

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:14 (Posthuset)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
BullerutredningPDF

Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Räddningsstationen)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Detaljplan för fastigheten Österskog 1:43 (Gunnars Tråd)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Laga kraftvunna planer under 2017

Detaljplan för fastigheten Lid 1:17 (Laserstans)

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Ändring av detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden)

Tillägg till planbestämmelserPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:123 (Tappershuset) i Gnosjö kommun

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Laga kraftvunna planer under 2016

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:334 m.fl (Åkeritomten) i Gnosjö kommun

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF
RiskutredningPDF
BullerutredningPDF

Detaljplan för del av fastigheten Österskog 1:24 (HangOn)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF
IllustrationPDF
SamrådsredogörelsePDF
GranskningsutlåtandePDF
Tillägg till GranskningsutlåtandePDF
Rapport-Arkeologisk undersökningPDF

Detaljplan för Hillerstorp 4:218 m.fl (Hillerstorps Trä)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF
Förslag dagvattenPDF
Fotobilaga dagvattenPDF
Illustration dagvattenPDF

Detaljplan för Kulltorp 2:2 (Klockaregården)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF

Laga kraftvunna planer under 2015

Detaljplan för Hornabo 1:5 och Töllstorp 1:341 (förskola)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF

Ändring av detaljplan för Vinkåsen 1:2 m.fl (bostäder på Vinkåsen) 

Tillägg till planbeskrivningenPDF
Tillägg till plankartanPDF

Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 1:35 samt del av Hillerstorp 1:6 (Proton Finishing AB)

PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
PlankartaPDF

Laga kraftvunna planer under 2014

Detaljplan för Hillerstorp 7:2 m.fl (Hillerstorps hamn)

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
BehovsbedömningPDF

Det​aljplan för del av Törestorp 2:52 (HangOn AB)
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga kraftvunna planer under 2012

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:199 m.fl (Bostäder vid Isabergs Golfbana)
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga kraftvunna planer under 2011

Detaljplan för del av Aggarp 1:21 (Bensinstation, Kulltorp) i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för fastighet Gårö 1:35 m.fl. (L-J Produkter i Gnosjö AB) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för del av Gårö 1:69 (Återvinningsstation, Strömgatan) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskningsutlåtandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilaga 1 - planprogramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilaga 2 - programskisslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Nissafors 1:155 m.fl. (Strandudden) i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Gårö 1:194 m.fl. (ICA) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga kraftvunna planer under 2010

Detaljplan för Gårö 1:106 (Pizzeria Tre Kronor) i Gnosjö tätort
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförandebeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behovsbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för fastigheterna Nissafors 1:140, 1:141 m.fl. i Källeryds församling i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan för Kulltorp 1:18 i Gnosjö kommun
Planbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Plankartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster