Små avloppsanläggningar

Blommig toa

Enskilda avlopp kallas alla avloppsanläggningar utförda på fastigheter där det inte är möjligt att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Avloppsanläggningen består vanligtvis av en slamavskiljare där slam och fasta partiklar avskiljs och därefter renas avloppsvattnet i en infiltration eller markbädd.

Enskilda avloppsanläggningar renar oftast vattnet effektivt från bakterier men reningsförmågan beträffande vissa näringsämnen, t ex fosfor, är sämre. Det är därför extra viktigt att välja fosfatfria disk- och tvättmedel om man har en enskild avloppsanläggning.

Finns inte vatten indraget till fastigheten så kan man använda sig av t ex en mulltoalett eller något annat liknande miljövänligt allternativ.

För att installera eller ändra en avloppsanläggning krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer på Naturvårdsverkets eller Avloppsgudiens hemsida.

Sidansvarig: Jan-Ove Rickardsson

Senast uppdaterad: 2019-08-14

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Jan-Ove Rickardsson
tel 0370-33 10 93
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bertille Debris
tel 0370-33 10 70
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Blanketter

Ansökan enskilt avloppPDF

Kontrollplan/utförandeintygPDF

Grannintyg avloppPDF

 

Broschyr

Dags att anlägga enskilt avlopp!PDF

 

Länkar

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna råd om små avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster