Brukarundersökning

För att följa upp och utvärdera, samt ta tillvara brukarnas/kundernas synpunkter på verksamheten önskar samhällsbyggnadsförvaltningen svar på frågorna nedan. Svaren är anonyma.
Uppgifter om dig som fyller i enkäten: *


Ärendet har varit: *

Beslutet har: *


På vilket sätt var du i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen i detta ärende? *
Multiple selection
Hur nöjd var du med bemötandet du fick vid kontakten med förvaltningen? *

Hur tycker du att behandlingstiden av ditt ärende har varit? *

Vad tycker du om innehållet på samhällsbyggnadsförvaltningens webbplats? *Sidansvarig: Emelie Alsen

Senast uppdaterad: 2018-09-12

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 15
335 80 GNOSJÖ
tel 0370-33 10 71

E-post
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se