Bygga, bo och miljö

På de här sidorna hittar du information om allt ifrån vatten och avlopp, avfall, sotning till hur du kan leva miljövänligt och hur du hittar ny bostad eller söker bygglov. Om du funderar på att flytta till Gnosjö kommun hittar du också samlad information kring det här, bland annat om de olika tätorterna och hur du hittar en bostad.

Bestämmelser från den 2 juli 2014

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Har du synpunkter kontakta oss!

Sidansvarig: Emelie Alsen

Senast uppdaterad: 2018-10-29

Kontakta oss

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknisk chef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 60
jan.sandberg@gnosjo.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vikarierande Samhällsbyggnadschef
Anna Heijel
tel 0370-33 10 91
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se